Andrey Smolyakov

Biography

Andrey Smolyakov was born on November 24, 1958 in Podolsk, Moskovskaya oblast, RSFSR, USSR as Andrey Igorevich Smolyakov. He is an actor, known for Hamilton (1998), Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy (2011) and La Légende de Viy (2014).

Filmography

Movie Name Datum izida
Tri sekunde December 28, 2017